Effektiv projektledelse af jeres byggeprojekter

Hos Møller & Buchreitz styre vi jeres byggeprojekt fra Projektering, opstart, planlægning til udførelse og afslutning.

Alle byggeprojekter har deres egne unikke handlingsforløb. Det er derfor vigtigt at kontrollere, forudsige og optimere projekterne løbende, når det kommer til planlægning, tid og budgetter

Projektstyring og relevante udfordringer skal altid blive dokumenteret grundigt, evt. ændringer i udførelsen, omkostninger og tidsplan skal man altid have 100% styr på, samt løses og kommunikeres ud til relevante samarbejdspartner og håndværker. alt skal i dag dokumenteres i SKS, gemmes og være let tilgængelige. Dette gælder for hele værdikæden fra samarbejdspartner, bygherre og håndværker

Et vellykket projekt kræver tæt samarbejde og åben kommunikation. Vi vælger omhyggeligt det bedst egnede team af eksperter til at lede projektet i henhold til dets tekniske udførelse, økonomiske status, kvalitetssikring og deadlines.

Vores projektledere giver dig ro i sindet

Møller & Buchreitz dygtige projektledelse dækker alle de områder i byggeprocessen der kræves for at opnå en vellykket El-entreprise, når det kommer til erhvervsbyggeri, renovering eller nybyg.

De står for :

Tidsplanlægning og overvågning
Styring af og tilsyn med arbejdsplads
Koordinering med entreprenører, ingeniører, arkitekter og kunder
Anskaffelse af materialer, indkøb og underentreprise
Logistik
Koordinering af installationsopgaver inden for tekniske fag
Omkostningsstyring og ekstra arbejder
Økonomistyring
Rapportering
Kvalitetsstyring
Arbejdsmiljø og sikkerhed
Myndighedernes godkendelsesproces
Kontakt til forsyningsselskaber
Opstart, test og idriftsættelse af installationer
Projektdokumentation
Projektoverdragelse
Håndtering af garantiperiode
Opfølgning på projekt.

De rigtige beslutninger i løbet af projekteringen skaber besparelser gennem hele livscyklussen, på op til 25 %

Møller & Buchreitz livscyklusekspertise behøver afslutning på projektet ikke være enden på vores samarbejde. Vi bygger og installerer med fremtiden. for øje.
Vores unikke viden inden for teknisk el installations vedligeholdelse gør at vi gerne overtager den efterfølgende drift og sørger, for at værdien af din investering forbliver høj i de kommende år.

Trak de rigtige løsninger i projekteringsfasen, er det muligt at spare op til 25-30 % af omkostningerne gennem hele bygningens livscyklus.